grona_kilar

Gröna kilar – en regionfråga

Det finns många viktiga skäl till varför Ekedalsskogen och angränsande grönområden inte får förstöras genom nutida betongpolitik med vägar och bebyggelse. Då och då dyker begreppet ”GRÖNA KILAR” upp här i inläggen. Det avser de sammanhängande naturområden som finns kring tätorten Stockholm med tillhörande närkommuner. Uttrycket har sedan slutet av 1990-talet varit ett nyckelord i regionens samhällsutveckling. Från Stockholm strålar ett antal kilar (stråk) av grönska ut över länet. De gröna kilarna består av olika slags mark, till exempel skogar, sjöar, åkrar och golfbanor. De här sammanhängande naturmarkerna skapar förutsättningar för friluftsliv och fungerar som gröna korridorer för VÄXTER och DJUR.
Ekedalsskogen ingår i Nacka-Värmdökilen. Likaså Hemmesta Storskog. Bägge områden klassas ha höga upplevelsevärden. Ekedalsskogen med området norrut via Böle mosse mot Skevik är dessutom utpekat som ett område med ”svagt samband”. Uttrycket är olyckligt då det kan feltolkas som ”inte viktigt”. Det borde ha kallats ”bräckligt” i stället. Verkligheten är alltså det motsatta. Därför är området är av största vikt att skydda då det genom sitt svaga samband är en skör och mycket viktig brygga i den öst-västliga korridor som är vår del av den gröna länken mellan Velamsund i Nacka och skogarna på Värmdö. (Se kartan. Ekedal ligger under V-et i ordet ”Nacka-Värmdökilen”).
Bra info om våra gröna kilar finns på Nacka kommuns hemsida, se länk. Fördjupning finns i en pdf till höger på deras sida.

grona_kilar