bild-2

Grönområden – för både hälsa och miljö

Hur vill du har det där du bor? Är närhet till grönområden viktigt för dig och din familj? Flera forskningsstudier visar att skogen har betydelse för hur vi människor mår. Närhet till grönområden påverkar hur människor upplever sin hälsa och hur man trivs i sitt bostadsområde.

Att grönområden också är viktiga för miljön konstateras också i Värmdö kommuns grönstrukturplan 2014. Att bibehålla och skapa orörda grönytor såsom till exempel naturreservat och ängar kan vara avgörande för ekologiska system såsom polinering, skadedjursbekämpning och fröspridning. Till exempel kan ett ekträd stå i upp till 1 000 år och vara hem för över 1 000 arter av bland annat insekter, lavar och svampar.

Ekedalsskogen
Ekedalsskogen är ett skogsområde inom gång- och cykelavstånd för många Gustavsbergsbor. Lugnetborna genar över Skeviksvägen för att komma till elljusspåret och Ekedalsskogen.
Ekedalsskogen tillhör det gröna bältet och är en så kallad “grön kil”, dvs. är en tätortsnära regional grönstruktur som är nära integrerad med bebyggelse och infrastrukturen. Ekedalsskogen ingår i Nacka-Värmdökilen som är ett av de tio naturområden i Stockholms län vilka är särskilt utpekade som viktiga för rekreation och som korridor för biologisk spridning. Ekedalsskogen är ett område av såväl riksintresse, som av lokalt intresse, för naturvård, friluftsliv och kulturmiljö.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *