Rädda

    Ekedalsskogen!

                Stoppa planerna på en väg!

                                                  

                               >> NAMNINSAMLING 
                               >> POLITIKERSVAR
                              
>> BILDER FRÅN SKOGEN
Nyheter:
7 dec     Utställning av översiktsplanen kommer att ske
              under början  av 2011. Då gäller det att bevaka att våra
              synpunkter kommit med.
30 sept  Idag har kommunen fått våra synpunkter, stött av ca
              1000 namnunderskrifter. Kommunalråden och
              företrädare för de politiska partierna har fått ta del av
              detsamma.
              Hemsidan kommer att leva vidare, vi kommer att
              fortsätta bevaka frågan. Fortsätt gärna att samla
               underskrifter!
23 sept  688 namnunderskrifter på nätet, ytterligare 100-150 på  
              papper.
17 sept  Och nu har S och C också svarat.
16  sept Svar från M och Fp, se svar från politiker
15 sept  Så här agerade partierna när Översiktsplanen var uppe 
              för beslut i Kommunstyrelsen i juni 2010. Se sid 33 och
              framåt.
13 sept  Mp har också svarat på våra frågor.
12 sept  Första svar från politiker har inkommit: Kd och V
12 sept  Namninsamling på webben startad, 113 namn hittills
11 sept  Mail till politiker, svar publiceras när de kommer in.
11 sept  Pressinformation till lokala medier utskickat
10 sept  Hemsidan öppnades

Om hemsidan:
Denna hemsida finns för att skapa opinion mot planerna på att bygga en väg genom skogen från Östra Ekedal till Skeviksvägen, se kartbilden bredvid.

Fortsätt gärna att skriva på detta upprop så . Tiden för att lämna synpunkter på översiktsplanen gick ut den 30/9 2010 men vi kommer att fortsätta bevaka frågan och uppvakta våra folkvalda politiker.

Du kan också kontakta någon av följande personer:

Martin Bellander, 0763-684 204

Eva Walden Selin, 0707-283240

 

Länkar:

Förslag till Översiktsplan 2010-2030

Bilder från skogen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du att det ska se ut så här i framtiden?

 

Bakgrund
I förslaget till Översiktsplan 2010-2030 för Värmdö Kommun finns ett förslag om en väg mellan Östra Ekedal och Skeviksvägen för att avlasta vägarna genom Gustavsbergs Centrum. Vi som står bakom denna hemsida vill rädda detta område som har väsentlig betydelse för det rörliga friluftslivet, är ett tätortsnära rekreationsområde innehållande ett av kommunens få elljusspår, är av skolor och förskolor (ca 500 elever/barn) ett högt utnyttjat område, är en bred grön kil av stor vikt för flora och fauna och dessutom innehåller kulturmiljöer av riksintresse.

Förslaget om denna väg dök upp i planprogrammet för Centrala Gustavsberg (antaget 2009), där man lät en konsult genomföra simuleringar om framtida trafikflöden och med olika förslag för att avlasta Gustavsbergs Centrum. Alla förslag beskrevs med för och nackdelar. Förutom detta förslag där man nöjde sig med att i sammanfattningen skriva att det är genomförbart...